top of page

Üyelik ve Kullanım Şartları

 ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin PETSHOPTR.net | HETPET.net  kullanılmadan ve üyelikten önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen PetShopTR.net | HetPet.net sitesini kullanmayınız ya da üye olmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu internet sitesinde ya da bağlı uygulamalarında yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece PETSHOPTR.net | HETPET.net;  EVCİLDOSTUM PETSHOP"a  aittir. PETSHOPTR.net | HETPET.net'in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar.

PETSHOPTR.net / HETPET.net iş bu internet sitesindeki veya bağlı uygulamalardaki tüm içeriği ve bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer.

1.  ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN İPTAL EDİLMESİ

a.  Üyelik Hakkında

Sitemize üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.

Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

İşbu Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

b. Üyelik İptali

, kullanılmasına imkan verilmesi

2.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

2.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

2.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

2.e. Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a) ve bunlara teşebbüs hali.

3.     ÜYE GÜVENLİĞİ

Üyenin güvenliği için sitemizde her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Sitemize giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.

4.     SORUMLULUKLAR

4.a. PETSHOPTR.net |  HETPET.net’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri daha iyi hizmet edebilmek amacı ile çerezler vasıtası ile takip edilmektedir. Çerez politikasına linkten ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve PETSHOPTR | HETPET geliştirmektir.

4.b.PETSHOPTR | HETPET  kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek PETSHOPTR  | HETPET sitesinden ürün ve hizmetleri kullanmaya başlayabilir.

4.c. Kullanıcı, PETSHOPTR | HETPET  sitesi ürün ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, PetShopTR  ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile PETSHOPTR.net | HETPET.net  hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

4.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya PETSHOPTR.net | HETPET.net sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının PETSHOPTR | HETPET yararlanması PETSHOPTR | HETPET tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

4.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin PETSHOPTR | HETPET kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

4.g. Kullanıcı, PETSHOPTR | HETPET den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari PetShopTR /HetPet  ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

4.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından PETSHOPTR | HETPET üzerinden yapılabilir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

4.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

4.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4.n Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde ve üye olurken vereceği Kişisel Veriler ile kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) kendisine ait olduğunu ve doğru olduğunu, verdiği bilgilerin hatalı ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.o. Ürün ve hizmet alımı esnasında 3. Kişinin kart bilgilerinin izinli/izinsiz kullanılması durumunda şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda şirketimize yöneltilecek herhangi bir şikâyet ya da yasal işlem durumunda kullanıcı tüm zararı kullanıcıya rücu etme hakkına sahip olduğu gibi kullanıcı da bunu ilk talepte ödemeyi kabul eder.  Aksi durumda yasal faizin %50 fazlası ile tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.     TEBLİGAT ADRESLERİ

5.a.PETSHOPTR.net | HETPET.net sitesi kullanıcının üyelik ya da haber bültenine kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

5.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

5.c. Yine PETSHOPTR.net | HETPET.net kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın PETSHOPTR.net | HETPET.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.     SİPARİŞLERDE FARKLI ADRES KULLANIMI

Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır. Adres bölümü hediye gönderirken kullanabilmeniz veya farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.

İş bu internet sitesi veya uygulamayı kullanmakla, bağlı uygulamaları, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini, İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

İşbu internet sitesi ve/veya bağlı uygulamalar üzerinden ürün ve/veya hizmet alımına ilişkin doğacak her türlü uyuşmazlıkta www.PETSHOPTR.net  / www.HETPET.net sitesi ve buna bağlı sistemde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. 

7.     İLETİŞİM İÇİN;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru yapmak isterseniz talebinizi aşağıda tabloda belirtilen iletişim kanalları ile yapabilirsiniz.

Veri Sorumlusu      : PETSHOPTR.net | HETPET.net "EVCİL DOSTUM PETSHOP"

Firma Ünvanı:  lker ÖRKMEZ / EvcilDostum / PETSHOPTR.net | HETPET.net 
Adres: Örnek, Şht. Cahar Dudayev Cd. 98/2, 34704 Ataşehir/İstanbul
Eposta: petshoptrnet@gmail.com
Tel: (+90) 532 063 34 41

bottom of page